Nabídka služeb

Ceník centrální laboratoře

 

Hodnoty jednotlivých složek mléka jsou důležitým ukazatelem zdravotního stavu a výživy dojnic.

 

Chemické parametry mléka
Obsah tuku (Tuk 2; g/100g), obsah bílkovin (Bílk.), obsah kaseinu (Kas.), tukuprostá sušina (TPS), laktóza (Lakt.), sušina (Suš.), močovina (Moc).

Somatické buňky (SB)
Pro posouzení zdravotního stavu mléčné žlázy jednotlivých dojnic je důležitá péče a pravidelné sledování obsahu somatických buněk. Laboratoř vyšetřuje (SB) na přístroji Fossomatic 5000 a nabízí pomoc při provádění nápravných opatření v prvovýrobě.

 

Bod mrznutí mléka (BM)
V současné době sledujeme výsledky nevyhovujících hodnot bodu mrznutí bazénových vzorků v kombinaci s nízkou hodnotou tukuprosté sušiny (pod 8,50 %). Doporučujeme prvovýrobcům pravidelné sledování BM včetně dalších chemických znaků : tukuprostá sušina, obsah bílkovin, obsah tuku.

 

Močovina v mléce (MOC)
Obsah močoviny není jakostní ukazatel uváděný nornou ČSN 57 0529. Je indikátorem metabolických poruch zaviněných neadekvátní výživou, zejména nevyrovnaným složením krmné dávky. Význam močoviny vzrůstá nejen s ohledem na metabolický profil dojnice, ale také na technologickou zpracovatelnost mléka. Zvyšující se užitkovost má vliv na zvýšení průměrného obsahu močoviny v syrovém mléce. Optimální obsah v mléce je 150 – 300 mg/l nebo 2,5 – 5,0 mmol/l. Analýzy jsou prováděny přístrojem MILKOSCAN FT 6000.

 

Rezidua inhibičních látek RIL
Při léčbě mastitid je nutné preventivně ověřovat přítomnost léčiv, zejména antibiotik a tím předcházet problémům s nestandardní dodávkou mléka. Na žádost zákazníka jsme připravili novinku: Zjištění přítomnosti beta (β) laktámových a tetracyklinových antibiotik pomocí rychlotestu TWINSENSOR BT a CHARM ROSA na počkání. Bližší specifikaci provádí národní referenční laboratoř SVÚ Jihlava. Vzorky s pozitivním nálezem RIL jsou v CL zamraženy po dobu 7 dní. Na žádost zákazníka odesílány do SVÚ. Zákazník musí o službu požádat SVÚ Jihlava a oznámit CL: adresu, PSČ, fakturační místo, IČ, DIČ. Na základě těchto údajů je vystavena „Žádost o došetření RIL“ a vzorky předány.

 

Hygiena a mikrobiologická kvalita
Při problémech s vysokými mikrobiologickými hodnotami syrového mléka provádíme vyšetření celkového počtu mikroorganismů na přístroji BactoScan FC týž den. Při sledování dalších mikrobiologických ukazatelů: koliformní bakterie (KOLI), psychrotrofní (PSY) a termorezistentní (TRM) mikroorganismy poskytujeme výsledky po ukončení kultivace.

 

Rozšíření jakostních parametrů – sledování obsahu kaseinu
Centrální laboratoř provádí od března analýzy obsahu kaseinu v bazénových a cisternových vzorcích syrového mléka.

 

Kasein v syrovém mléce
Z celkového průměrného obsahu bílkovin v mléce 3,3 – 3,4 % připadá 2,5 – 2,7 % na kasein, což je přibližně 75 – 80 % a 0,7 – 0,8 % na bílkoviny syrovátky. Obsah kaseinu je důležitý při zpracování mléka z hlediska výtěžnosti zejména pro výrobu sýrů a tvarohů.

 

Stanovení kaseinu v centrální laboratoři
V souladu s potřebami praxe jsme rozšířili přístroj MilkoScan 6000 FT o modul kasein. V jednom vzorku mléka lze analyzovat vedle obsahu bílkovin i obsah kaseinu.

 

Přístroj Combifoss FT 6000 
MilkoScan 6000 FT (tuk, bílkovina, kasein, laktóza, tps, sušina, bod mrznutí, močovina)
Fossomatic 5000 (počet somatických buněk)