Madeta.cz

Madeta Agro

Předmětem činnosti Centrální laboratoře společnosti MADETA a.s., České Budějovice jsou chemické analýzy a mikrobiologické zkoušky mléka.