Madeta.cz

Osvědčení o akreditaci

Centrální laboratoř má zaveden a akreditován systém kvality dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 jako zkušební laboratoř č. 1303, akreditovaná Českým institutem pro akreditaci o.p.s.  Akreditované metody zkoušek jsou uvedeny v příloze Osvědčení o akreditaci.

Osvědčení o akreditaci